A!P Acil İhtiyaç Projesi Vakfı Dergi İlanı

AiP İçin neler yaptık ?

  • Yardıma ihtiyaç duyan çocuklar için, farkındalık yaratmak amacıyla çift sayfa dergi ilanı tasarladık.

What we did for A!P ?

  • For children in need of assistance, we designed a double-page magazine announcement to raise awareness in the community.