NordStern Hotel Galata

Logo ve Kurumsal Kimlik Tasarımı
Logotype and Corporate Identity Design

NordStern Hotel Galata için neler yaptık?

  • Logo tasarlandı.
  • Kurumsal kimlik tasarlandı.

What we did for NordStern Hotel Galata?

  • We designed logo.
  • Corporate identity was designed.