Peri Yachts

Logo ve Kurumsal Kimlik Tasarımı
Logotype and Corporate Identity Design

Peri Yachts projesinde neler yaptık?

  • Logo tasarlandı
  • Kurumsal kimlik tasarlandı
  • Tüm basılı malzemeler (stationery) tasarlandı.
  • Web sitesi tasarlandı.

What we did for Periyachts?

  • We designed the new logo.
  • Corporate identity designed.
  • All printed materials (stationery) has been designed.
  • Web site designed.