Üzümcü Tıbbi Cihazlar

Dergi İlanı
Magazine Ad

Üzümcü Tıbbi Cihazlar markası için ne yaptık?

  • Karşılıklı iki sayfadan oluşan imaj ilanı hazırlandı.

What we did for Uzumcu Medical Equipments brand?

  • We have prepared a magazine ad which consists of two pages.