Kerem Gümüşkanatlı Danışmanlık

Logo ve Kurumsal Kimlik Tasarımı
Logotype and Corporate Identity Design

Kerem Gümüşkanatlı Danışmanlık projesinde neler yaptık ?

  • Logo tasarlandı
  • Kurumsal kimlik tasarlandı
  • Tüm basılı malzemeler (stationery) tasarlandı.

What we did for Kerem Gümüşkanatlı Danışmanlık ?

  • We designed the new logo.
  • Corporate identity designed.
  • All printed materials (stationery) has been designed.